Ceník půjčovny BRUSEK NA PARKETY

Ceník půjčovny brusek na parkety a masivní dřevěné podlahy

Doba pronájmu

  1. půldenní - bruska je ráno zapůjčena a ještě týž den odpoledne vrácena
  2. denní - bruska je ráno zapůjčena a druhý den ráno vrácena
  3. víkendové - bruska je v pátek odpoledne zapůjčena a v pondělí ráno vrácena

Úhrada nájemného za zapůjčení brusky je hrazena v den zapůjčení včetně kauce.

TYP BRUSKY PŮLDENNÍ DENNÍ VÍKENDOVÉ
Válcová bruska (PROFIT, ELF) 620 Kč 900 Kč 1 520 Kč
Okrajová bruska (ELAN, UNICO) 410 Kč 480 Kč 800 Kč
Talířová bruska (rotační) 490 Kč 560 Kč 1 000 Kč

Kauce

Při zapůjčení brusky na parkety je třeba složit kauci, která bude vrácena v plné výši v den vrácení brusky.

KAUCE JE STANOVENA V NÁSLEDUJÍCÍ VÝŠI
Válcová bruska (PROFIT) 6 000 Kč
Okrajová bruska (ELAN) 2 000 Kč
Talířová bruska (rotační) 2 000 Kč

Brusivo

Protože nelze přesně určit množství spotřebovaného brusiva, můžete využít naší nabídky a zapůjčit si po úhradě příslušné zálohy libovolné množství brusiva. Při ploše cca 20 m2 a středním znečištění bude sada brusiva zálohována cca 2.000,- Kč. Při větší ploše či znečištění (barva, lak) je toto nutno zohlednit. Nepoužité brusivo vrátíte a bude provedeno vyúčtování dle skutečně spotřebovaného brusiva.

Ověření totožnosti

  1. soukromé osoby - prosíme o předložení občanského průkazu a řidičského průkazu
  2. firmy - prosíme o objednávku s uvedením jména pracovníka, který brusku za firmu zapůjčí a kopií Živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku.

Pracovník musí mít svůj občanský průkaz.
 

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH.

Ceník platný od 1. 4. 2016.