PODLAHÁŘSKÁ CHEMIE, PARKETOVÁ CHEMIE

Dodavatelem, s kterým naše společnost dlouhodobě a úzce spolupracuje je německá firma Kiesel, významný výrobce stavební chemie na německém trhu. Tento partner se svými výrobky nabízí možnost nejširšího využití v oblasti pokládání podlahovin - dřevěných podlah, koberců, lin, PVC, obkladů a dlažeb.

Základní laky

 

Rozpouštědlový 

  Vodní                     

Image Image

Bakit GA 13052014lo.doc (1,10Mb)

Bakit GL 06032012lo.doc (1,10Mb)

Vrchní laky

Vodní

střední zátěž

vysoká jednosložková zátěž

vysoká dvousložková zátěž

Image Image Image

Bakit SL 5 06032012lo.doc (1,11Mb)

Bakit SL 7 06032012lo.doc (1,11Mb)

Bakit SL 9 220115.doc (1,11Mb)

Tmely

 

Rozpouštědlový 

  Vodní                     

Image
Image

Bakit FK 2 270508 lo.doc (1,10Mb)

Bakit FK 1 24072012 lo.doc (1,10Mb)

Oleje

 

Tvrdý voskový olej

             Tvrdý voskový olej dvousložkový   

Image Image

Bakit HO 13112013.doc (1,11Mb)

Bakit WO Hörter 06112014.doc (1,10Mb)

Údržba olejovaných a lakovaných podlah

 

Údržba olej        

Čistící a ošetřovací 

prostředek na oleje

Čistící a ošetřovací 

prostředek na oleje a laky

Koncentrát na čištění 

podlah

Image   Image

Image

Image

Bakit HP 04112014.doc (1,10Mb)

Bakit PW 17012012 lo.doc (1,10Mb)

Bakit KR 06032012lo.doc (1,10Mb)

 

Eukula ochrana korku a parketDalším významným dodavatelem je německá firma Eukula, která nám dodává systém povrchové úpravy dřevěných podlah, zejména pak vodních laků STRATO, zaručující vaší podlaze dlouhou životnost se zachováním živé struktury dřeva.

Eukula ochrana korku a parket

Systémy lakování a olejování pro dřevěné podlahy v interiérech

Eukula uzavírací nátěry a prostředky na údržbu jsou vyvíjeny u společnosti Frei Lacke v Bräunlingen-Döggingen, mateřské společnosti eukula. Vyrábí se v těch nejmodernějších zařízeních a díky certifikátu podle DIN-ISO 9001 a směrnic ekologického auditu nabízí nejvyšší možnou záruku kvality.

  • STRATO – systém lakování na vodní bázi, přátelský k zpracovateli, uživateli i životnímu prostředí
  • IMPREGNACE, OLEJE - pro optimální ošetření povrchu silně namáhaných dřevěných podlah.
  • UA - uretan-alkydový, jednosložkový lak pro sportovní podlahy
  • PU - polyuretanový dvousložkový syntetický uzavírací nátěr pro nejvyšší zátěž, vysoký lesk.
  • DOPLŇKY – péče, tmelení, ostatní produkty.


STRATO

systém lakování na vodní bázi, přátelský k zpracovateli, uživateli i životnímu prostředí. Tmely, základové laky, uzavírací laky jedno a dvousložkové na vodní bázi pro nejvyšší zátěž a profesionální zpracovatele.

Strato - lakování podlah na vodní bázi

   VHODNÁ ○  PODMÍNEČNÉ POUŽITÍ  NENÍ DOPORUČENO

1-SLOŽKOVÉ LAKY STRATO

ZÁTĚŽ BĚŽNÁ VYŠŠÍ SILNÁ
Strato 341 hedvábně matný
Strato 342 matný
pro bytové použití
Strato 310 lesklý
Strato 311 hedvábně matný
běžné použití
Strato 370 lesklý
Strato 371 hedvábně matný
Strato 372 matný
čirý, nežloutne

2-SLOŽKOVÉ LAKY STRATO

ZÁTĚŽ BĚŽNÁ VYŠŠÍ SILNÁ

Strato 461 hedvábně matný
s tvrdidlem Strato 460
také pro sportovní podlahy dle DIN18032, nejvyšší zátěž

Strato 462 extramatt
s tvrdidlem Strato 460 - nejvyšší zátěž

Strato 463 ultra matt 
s tvrdidlem Strato 460 - nejvyšší zátěž

TMELY STRATO

ZÁTĚŽ BĚŽNÁ VYŠŠÍ SILNÁ

Strato 101 rychleschnoucí
tmel pro smíchání s brusným prachem

Strato 110 pro smíchání s vodou
hotový prášek pro tmelení spár v barvě dřeva

ZÁKLADOVÉ LAKY STRATO

ZÁTĚŽ BĚŽNÁ VYŠŠÍ SILNÁ
Strato 200 základový lak
nutnost v případě exotických dřevin, podlahového vytápění a prken
Strato 201 základový lak pro nanášení špachtlí
také pro silně savé dřeviny
Strato 202 špachtlovací opravný gel
pro korekci vlasových trhlinek

DOPLŇKY SYSTÉMU STRATO

Strato Markierungsfarbe značkovací barvy pro sport

PÉČE O PODLAHY LAKOVANÉ SYSTÉMEM STRATO

euku-wax protiskluzný vosk
samolešticí, údržba pro lakované podlahy
PDF
euku-clean
čištění plochy před údržbou
PDF


EUKU-OLEJE

pro optimální ošetření povrchu silně namáhaných dřevěných podlah.

Euku oleje

TMELY PRO OLEJOVÁNÍ

Strato 101 - tmel na vodní bázi pro smíchání s brusným prachem
rychleschnoucí

OLEJE A IMPREGNACE

Euku-öl 1 HS - high solid Öl
lze použít jako základ pro přelakování dvousložkovým systémem STRATO
Euku-öl 2 Plus HS - high solid tvrdý voskový olej
olejování a voskování v jednom pracovním kroku
Euku-naturöl - na rostlinné bázi, objem sušiny v produktu 97%
Euku-öl color - barevný koncentrát k probarvení euku-olejů
Euku-color öl - jednosložkový barevný olej
Euku-exterior Oil teak - pro exotická dřeva v exteriéru

PÉČE O OLEJOVANÉ PODLAHY

Euku-refresher - hloubková údržba podlah, olejovaných euku-öl 2 Plus HS
Euku-pflege-emulsion - emulze pro rozpuštění v úklidové vodě
Euku-reiniger - hloubkové čištění extrémně znečištěných olejovaných povrchů


UA

uretan-alkydový, jednosložkový lak pro sportovní podlahy, oxidativně schnoucí, mírný zápach.

UA - uretan-alkydový, jednosložkový lak pro sportovní podlahy

TMELY PRO URETAN-ALKYDOVÝ SYSTÉM

H 99 - tmel na rozpouštědlové bázi pro smíchání s brusným prachem

LAKOVÁNÍ URETAN-ALKYDOVÝM SYSTÉMEM

UA 490 lesk - lak pro dřevěné sportovní podlahy podle DIN 18032
UA 491 polomat - lak pro dřevěné sportovní podlahy podle DIN 18032

DOPLŇKY SYSTÉMU URETAN-ALKYDOVÝCH LAKŮ

V 28 - ředidlo pro uretan-alkydový systém
UA 1 K Markierungsfarbe značkovací barvy pro sportovní povrchy

PÉČE O PODLAHY LAKOVANÉ URETAN-ALKYDOVÝM SYSTÉMEM

Euku-wax protiskluzný vosk - samolešticí, údržba pro lakované podlahy
Euku-clean - čištění plochy před údržbou


PU

polyuretanový dvousložkový syntetický uzavírací nátěr pro nejvyšší zátěž, vysoký lesk, 1 : 1 s tvrdidlem.

polyuretanový dvousložkový syntetický uzavírací nátěr pro nejvyšší zátěž

TMELY PRO POLYURETANOVÝ SYSTÉM

H 99 - tmel na rozpouštědlové bázi pro smíchání s brusným prachem

LAKOVÁNÍ POLYURETANOVÝM SYSTÉMEM PU 1 : 1 S TVRDIDLEM

G 200 - základový lak na ředidlové bázi i pro některé exotické dřeviny
PU 450 - vysoký lesk
PU 450 Härter - tvrdidlo
PU 550 - lesk
PU 551 - polomat
PU 550 Härter tvrdidlo - také pro rychlý systém nanášení NON-STOP lakování

DOPLŇKY SYSTÉMU POLYURETANOVÝCH LAKŮ 1 : 1 S TVRDIDLEM

V 25 - ředidlo pro polyuretanový systém


PÉČE O PODLAHY

Péče o podlahy

PÉČE O PODLAHY LAKOVANÉ SYSTÉMEM POLYURETANOVÝCH LAKŮ 1 : 1 S TVRDIDLEM

Euku-wax - protiskluzný vosk
samolešticí, údržba pro lakované podlahy
Euku-clean - čištění plochy před údržbou

PÉČE O LAKOVANÉ PODLAHY

Euku-wax protiskluzný - samolešticí, údržba pro lakované podlahy
Euku-clean čištění plochy před údržbou
Pflegeset 1 - euku-wax + euku-clean

PÉČE O OLEJOVANÉ PODLAHY

Euku-refresher - hloubková údržba podlah, olejovaných euku-öl 2 Plus HS
Euku-reiniger - hloubkové čištění extrémně znečištěných olejovaných povrchů
Euku-pflege-emulsion - emulze pro rozpuštění v úklidové vodě

Detailní údaje naleznete v našich technických listech. Dodáváme velikosti balení, které jsou uvedeny v platném ceníku.
Naše technické listy a tiskoviny mají podle naší nejlepší vůle poskytnout radu, jejich obsah však není právně závazný.

 

PRODUKTY KIESEL PRO PODLAHY A PARKETY

Přednátěry a penetrace podkladu

OZNAČENÍ POUŽITÍ INTERIÉR POUŽITÍ EXTERIÉR KONZISTENCE
OKATMOS® EG 20
penetrace na savé a nesavé podklady
X - koncentrát, který lze ředit
na savém podkladu
OKAPOX GF
epoxidový přednátěr, hmota pro epoxidovou maltu
X X produkt připravený k použití
OKAPOX GF-M
zálivková pryskyřice pro trhliny v podkladu a přednátěr
X X produkt připravený k použití

Stěrky a vyrovnávací hmoty na cementové bázi

OZNAČENÍ POUŽITÍ INTERIÉR POUŽITÍ EXTERIÉR MAX. TLOUŠŤKA VRSTVY
SERVOPLAN E 500
rychleschnoucí přísada do potěrového cementu
X X  
SERVOPLAN R300 S
opravná rychleschnoucí hmota
X - bez omezení
ServoFine F 333
velmi jemná opravná vyhlazovací hmota 0 – 25 mm
X - 25 mm
SERVOPLAN FS 101 
jemná samonivelační stěrková hmota bez písku 0 - 5 mm
X - 5 mm
SERVOFIX USP
jemná samonivelační stěrka do 5 mm
X - 5 mm
SERVOFIX F 210
samonivelační stěrka 2 -10 mm
X - 10 mm
SERVOPLAN P 200 PLUS
samonivelační stěrka i pod parkety
X - 30 mm
SERVOPLAN S 111
rychle tvrdnoucí samonivelační stěrka do 40 mm
X X
s omezením
40 mm
SERVOPLAN S 444
rychle tvrdnoucí stěrková hmota
vyztužená vlákny do 15 mm
X - 15 mm
SERVOPLAN D 800
tenkovrstvý potěr 3 - 40 mm, i pod parkety
X - 40 mm

Anhydritové stěrky

OZNAČENÍ POUŽITÍ INTERIÉR POUŽITÍ EXTERIÉR MAX. TLOUŠŤKA VRSTVY
SERVOALPHA AF 1000
stěrka s výborným rozlivem
X - 20 mm
SERVOALPHA WF 2000
stěrka pro podlahu do tloušťky vrstvy 40 mm,
použití i pro stěny
X - 40 mm
SERVOAPLHA FA 3000
stěrka s vlákny  
X - 20 mm

Lepidla na povlakové a textilní krytiny

OZNAČENÍ POUŽITÍ INTERIÉR POUŽITÍ EXTERIÉR PEVNÉ LEPENÍ
K PODKLADU
OKATMOS® megaStar
víceúčelové lepidlo pro koberce, PVC,
přírodní linoleum, gumu a další krytiny
X - X
OKATMOS® star 100
jednostranné lepidlo pro PVC, gumu a textil
X - X
OKATMOS® star 600
lepidlo pro přírodní linoleum a textilní krytiny
X - X
OKATMOS® star 110
lepidlo pro designové krytiny
X - X
OKATMOS® star 220
set pro fixaci design. krytin
     
OKATMOS® RG 220
základový nátěr pro nanášení válečkem
X - -
OKATMOS® RF 220
přilnavá fixace nanášená válečkem
     
OKATMOS® ET 6
lepidlo pro koberce a vrstvené PVC
X - X
OKATMOS® EE 19
jednostranné lepidlo na PVC
X - X
OKAMUL UK
univerzální lepidlo pro PVC a koberec
X - X
OKATEX 01
lepidlo na textilní krytiny
X - X
OKATMOS® ER 15
hygienizující fixace na koberce s filcem
X - -
OKATMOS® EF 12
hyienizující. fixace na PVC, CV krytiny, koberce
X - -
OKAMUL K5
kontaktní lepidlo pro korek, gumu,
koberce a PVC, bez rozpouštědel
X - X
OKAMUL PU
dvousložkové polyuretanové lepidlo
X X X

Lepidla pro antistatické a vodivé ukládání krytin

OZNAČENÍ POUŽITÍ INTERIÉR POUŽITÍ EXTERIÉR POZNÁMKA
OKATMOS® megaStar - L
vodivé víceúčelové lepidlo pro textilní krytiny, PVC,
linoleum a další krytiny
X - Souhlasné stanovisko AO 210
k potvrzení vodivých
vlastností produktu
s komponenty
Fatra Elektrostatic 30.11.2007
OKATMOS® megaStar - HL
vysoce vodivé víceúčelové lepidlo pro různé krytiny
X -  
OKAMUL HD 11- L
vodivý přednátěr
X - na savé podklady

Penetrace, stěrky a lepidla na parkety a dřevěné podlahy

OZNAČENÍ POUŽITÍ INTERIÉR POUŽITÍ EXTERIÉR POZNÁMKA
BAKIT PV - Universal
disperzní penetrace pro všechna parketová
lepidla BAKIT a pod samonivelační stěrky
X - penetrace
SERVOPLAN D 800
samonivelační stěrka pod dřevěné podlahy
pro vyrovnání 3 - 40 mm
X - samonivelační
stěrka
SERVOPLAN P 200 PLUS
samonivelační stěrka pod dřevěné podlahy,
do vrstvy 30 mm
X - samonivelační
stěrka
BAKIT EK neu
elastické lepidlo na parkety, prkna a laminátové podlahy,
pro exotické dřeviny s omezením
X - lepidlo
BAKIT FPK
elastické lepidlo na vícevrstvé parkety
X - lepidlo
BAKIT UNIPAR FD
univerzální disperzní lepidlo na parkety
X - lepidlo
BAKIT PU-P
2- složkové polyuretanové lepidlo na parkety i z exotických dřevin
X - lepidlo
AKIT NF
lepidlo na lepení pero-drážka 
X - lepidlo

Doplňky

OZNAČENÍ POUŽITÍ INTERIÉR POUŽITÍ EXTERIÉR POZNÁMKA
BAKIT RT
čistící utěrka na epoxidová a polyuretanová lepidla
X X -