ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH A PLOVOUCÍCH LAMINÁTOVÝCH PODLAH

IX. Údržba dřevěných a plovoucích laminátových podlah

Hotově zatavené parketové podlahy jsou hygienické a snadno se udržují. Zatavení podléhá, v závislosti na intenzitě namáhání, přirozenému opotřebení. Proto je nutná údržba, která odpovídá systému a je prováděna pravidelně.

Rozhodující vliv na trvanlivost a optický vzhled podlah mají klimatické podmínky v místnosti. Příliš nízká relativní vlhkost vzduchu má za následek tvorbu spár. Příliš vysoká vlhkost vzduchu má za následek bobtnání a deformace. Klimatické podmínky v místnosti 18 - 22 st. C a relativní vlhkost vzduchu 55 - 65 % jsou ideální pro zachování užitné hodnoty  podlahy, jakož i pro pocit pohodlí, který člověk vnímá.

Nečistoty a písek působí jako smirkový papír a je proto nutno je okamžitě z povrchu odstranit. Položit rohože před i za dveře. Plstěné chrániče noh nábytku, stolů a židlí zabraňují tvorbě zbytečných škrábanců a vtisků na povrchu podlahy. Rozlité tekutiny vytřete okamžitě a nenechávejte stát na podlahách žádnou vodu.

Kancelářské židle musí být opatřeny měkkými kolečky, předepsanými pro tvrdé podlahové krytiny (DIN 68131). Pojezdové kroužky těchto koleček musí být jiné barvy než rejdovací kolečka sama.

Pokládají-li se hotové, zatavené parketové díly /dřevěné/v místnostech, kde je nutno někdy počítat se stříkající vodou, doporučujeme nanesení dostatečné vrstvy laku po položení. Tím se spáry mezi jednotlivými parketovými díly zcela uzavřou. Podlaha je poněkud déle chráněna proti vlhkosti. Přesto však nejsou parkety vhodné pro výslovně mokré prostory.

Běžné čištění vysavačem, smetákem nebo mopem

občas vytřít důkladně vyždímaným hadrem. Nepoužívat žádné agresivní čistící prostředky pro domácnost. Nejvhodnější je mazlavé mýdlo. Hadr na zem používat pouze navlhčený. Vytření příliš vlhkým hadrem může poškodit povrch podlah a lakovaný povrch. Čistící prostředky s mikrovlákny a parní čističe nepoužívat pro podlahy.             

Použitím leštidla

se docílí vyšší odolnost oděru a tím delší trvanlivost zatavení. Laky, na které bylo použito leštidlo, již nemohou být znovu roztaveny. Tyto laky musí být při renovaci parket obroušeny až na dřevo předtím, než může být nanesena nová vrstva laku. Kromě toho mohou některé leštící prostředky emitovat do obytného prostoru závadné substance.  - dřevěné podlahy.

Skvrny

odstraníte nejlépe vlhkým hadrem. Použijte případně trochu mazlavého mýdla nebo oplachovacího prostředku. Buďte opatrní s agresivními prostředky pro odstraňování skvrn, které mohou narušit povrch podlah, jsou-li intenzívně vtírány.

Objednatel stvrzuje, že byl seznámen s údržbou podlah. Za vady způsobené nesprávnou údržbou podlah nenese zhotovitel zodpovědnost.