NÁVOD NA ÚDRŽBU LAK

 

Návod na údržbu dřevěných podlah s povrchovou úpravou provedenou ekologickým uzavíracím nátěrem Strato na vodní bázi

Abyste se ze své dřevěné podlahy s čerstvým uzavíracím nátěrem mohli těšit ještě mnoho let, prosíme o dodržování následujících pokynů.

Všeobecné pokyny

Přirozený růst a struktura dřeva propůjčují dřevěným podlahám zvláštní ráz. Uzavírací nátěr je chrání před pronikáním nečistot a tekutin. Nanášení uzavíracího nátěru je ale řemeslná práce. To zase způsobuje, že se na povrchu mohou vyskytnout malé poruchy, např. částečky prachu. Na trvanlivost podlahy to však nemá žádný vliv. Důležité je pravidelné ošetření.

Dřevěné podlahy s čerstvým uzavíracím nátěrem

Na dřevěnou podlahu s čerstvým uzavíracím nátěrem se smí vstupovat teprve následující den po jeho nanesení. Čím více je podlaha v prvních dnech chráněna, tím déle uzavírací nátěr vydrží. Plné zatížení je možné teprve po 8 – 14 dnech. První týden čistíme jen nasucho a nepokládáme koberce. Volíme protiskluzné podložky pod koberce, které jsou vhodné pro dřevěné podlahy s uzavíracím nátěrem.
Nábytek a jiné zařizovací předměty stavíme opatrně. Stoly a nohy od židlí opatříme vhodnými podložkami, např. plstí. Používáme pouze kolečkové židle s měkkými kolečky podle DIN 68131 anebo doporučujeme použití dodatečných podložek pod kolečkové židle. Před prvním silným zatížením je nutno provést údržbu.

První čištění

Pro dřevěné podlahy opatřené uzavíracím nátěrem vodním lakem Strato doporučujeme protiskluzný euku-wax (vosk), který přímo nanesete v tenké a rovnoměrné vrstvě měkkým hadrem. Tuto první údržbu proveďte nejdříve 14 dnů po nalakování.

Běžné čištění a údržba

Špína a písek působí jako brusný papír a musí se odstranit koštětem, mopem nebo vysavačem. V případě potřeby je podlahu možno setřít vlhkým hadrem. Přidáním 0,5 l protiskluzného euku-wax (vosk) na 10 l  vody podlahu vyčistíme a současně ošetříme. Při strojovém čištění musí být voda okamžitě odsáta.

Odstranění silného znečištění

Manuální nebo strojové čištění podkladu je nutné jen pokud vykazuje silné, běžným čištěním špatně odstranitelné znečištění. Pro základní čištění doporučujeme euku-clean (odstraňovač) vosku ředěný vodou. Podlaha nesmí být zaplavena vodou, protože jinak mohou vzniknout škody nabobtnáním dřeva. Čistící roztok proto musí být okamžitě odstraněn. Kvůli nebezpečí nabobtnání dřeva je lepší suché odstraňování znečištění, např. strojově houbou. Základní čištění by se mělo provádět pokud možno co nejméně.

Klima v místnosti

Při 18 – 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50 – 60% je dosaženo ideálního klimatu v místnosti pro tělesný komfort, ale i pro zachování hodnot a vlastností dřevěné podlahy. Důležitá je co nejstálejší vlhkost vzduchu. Zdravé klima lze zajistit zvlhčovači vzduchu na topných tělesech, umístěním akvárií či pokojových květin, nebo ve velkých místnostech přístroji na zvlhčování vzduchu.
Jednoduché měřící přístroje (vlhkoměr, teploměr) umožňují kontrolu. Je-li vlhkost vzduchu příliš malá, dochází k neobvyklému vytváření spár. Záruka na ošetření povrchu je dána pouze tehdy, když jsou dodrženy naše pokyny na údržbu a za použití některého námi doporučeného nebo schváleného systému údržby.

V případě poškození povrchu podlahy opotřebením je nutno ji znovu zbrousit a opatřit novým uzavíracím nátěrem.